HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia

background image

Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia

1.

W menu Apple kliknij menu System Preferences (Preferencje systemowe), a następnie
kliknij ikonę Print & Fax (Drukowanie i faks).

2.

Wybierz urządzenie po lewej stronie okna.

3.

Kliknij przycisk Options & Supplies (Opcje i materiały).

4.

Kliknij kartę Driver (Sterownik).

5.

Skonfiguruj zainstalowane akcesoria.