HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Usuwanie sterownika drukarki w systemie Mac

background image

Usuwanie sterownika drukarki w systemie Mac

Usunięcie programu wymaga uprawnień administratora.

1.

Otwórz System Preferences (Preferencje systemowe).

2.

Wybierz Print & Fax (Drukowanie i faks).

3.

Podświetl urządzenie.

4.

Kliknij symbol minus (-).

5.

W razie potrzeby usuń kolejkę drukowania.