HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Instalacja oprogramowania dla komputerów Mac podłączonych bezpośrednio do urządzenia

background image

Instalacja oprogramowania dla komputerów Mac podłączonych bezpośrednio
do urządzenia

To urządzenie obsługuje połączenie USB 2.0. Należy użyć kabla USB typu A do B. Firma HP zaleca

używanie kabla o długości maksymalnie 2 m .

1.

Podłącz kabel USB do urządzenia i do komputera.

2.

Zainstaluj oprogramowanie urządzenia z dysku CD. Puknij ikonę urządzenia i postępuj zgodnie

z instrukcjami na ekranie.

Jeżeli nie dodano drukarki podczas procesu instalacji z dysku CD, to wykonaj następny krok.

48

Rozdział 4 Używanie produktu z komputerami Mac

PLWW

background image

3.

W komputerze otwórz menu Apple , puknij menu System Preferences (Preferencje
systemowe)
, a następnie puknij ikonę Print & Fax (Drukowanie i faks).

4.

Puknij znak plus (+) w lewym dolnym narożniku kolumny Printer Names (Nazwy drukarek),

w oknie Add Printer (Dodaj drukarkę) wybierz urządzenie i upewnij się, że sterownik urządzenia
znajduje się na liście w obszarze Print Using (Drukuj używając).

5.

Puknij przycisk Add (Dodaj), aby utworzyć kolejkę drukarki.

UWAGA:

W systemie Mac OS X w wersji 10.5 i 10.6 zainstalowane akcesoria powinny zostać

automatycznie skonfigurowane podczas instalacji.

6.

Wydrukuj stronę z jakiegokolwiek programu, aby upewnić się, że oprogramowanie zostało

poprawnie zainstalowane.

UWAGA:

Jeżeli instalacja nie powiedzie się, ponownie zainstaluj oprogramowanie.