HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim

background image

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem
bezpośrednim

Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera, sprawdź przewód.

Sprawdź, czy kabel jest podłączony do komputera i urządzenia.

Sprawdź, czy długość kabla nie przekracza 2 m. Spróbuj użyć krótszego kabla.

Sprawdź, czy kabel działa poprawnie, podłączając go do innego urządzenia. Wymień kabel w

razie potrzeby.