HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje

background image

Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje

1.

Wydrukuj stronę konfiguracji i zweryfikuj sprawność działania urządzenia.

2.

Sprawdź, czy wszystkie kable są dokładnie podłączone i czy spełniają wymagania określone w

specyfikacji. Dotyczy to także kabli USB i przewodów zasilających. Spróbuj użyć nowego

przewodu.

3.

Sprawdź, czy adres IP na stronie konfiguracji jest zgodny z adresem IP portu oprogramowania.

Wykonaj jedną z poniższych procedur:

System Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista

a. Kliknij przycisk Start.

b. Kliknij przycisk Ustawienia.

c.

Kliknij pozycję Drukarki i faksy (w domyślnym widoku menu Start) lub kliknij pozycję

Drukarki (w klasycznym widoku menu Start).

d. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia, a następnie wybierz

polecenie Właściwości.

PLWW

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows

219

background image

e. Kliknij kartę Porty, a następnie kliknij polecenie Skonfiguruj port.

f.

Sprawdź adres IP, a następnie kliknij przycisk OK lub Anuluj.

g. Jeśli adresy IP są różne, usuń sterownik i zainstaluj go ponownie, używając poprawnego

adresu IP.

Windows 7

a. Kliknij przycisk Start.

b. Kliknij Urządzenia i drukarki.

c.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia, a następnie wybierz
polecenie Właściwości drukarki.

d. Kliknij kartę Porty, a następnie kliknij polecenie Skonfiguruj port.

e. Sprawdź adres IP, a następnie kliknij przycisk OK lub Anuluj.

f.

Jeśli adresy IP są różne, usuń sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie, używając

poprawnego adresu IP.

220

Rozdział 11 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem
urządzenia na komputerach Mac

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax (Drukarki i faksy).

Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście Print & Fax

(Drukarki i faksy)

Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia

Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się na

liście Print & Fax (Drukarki i faksy)

Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika drukarki

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax
(Drukarki i faksy).

1.

Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest włączone.

2.

Aby sprawdzić nazwę urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji. Upewnij się, że nazwa na stronie

konfiguracji jest zgodna z nazwą urządzenia widoczną na liście Print & Fax (Drukarki i faksy).

3.

Urządzenie i komputer muszą działać w tej samej sieci lub być połączone kablem USB.

4.

Zamień kabel USB/kabel sieciowy na inny, lepszej jakości.

Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia
zaznaczonego na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)

1.

Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest włączone.

2.

Upewnij się, że plik .GZ znajduje się w następującym folderze na dysku twardym: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources. W razie potrzeby ponownie zainstaluj
oprogramowanie.

3.

Jeśli w folderze znajduje się plik GZ, być może doszło do uszkodzenia pliku PPD. Usuń plik i

ponownie zainstaluj oprogramowanie.

4.

Zamień kabel USB/kabel sieciowy na inny, lepszej jakości.

Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego
urządzenia

1.

Otwórz kolejkę druku i ponownie uruchom zlecenie drukowania.

2.

Zlecenie mogło zostać odebrane przez inne urządzenie o tej samej albo podobnej nazwie. Aby

sprawdzić nazwę urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji. Upewnij się, że nazwa na stronie

konfiguracji jest zgodna z nazwą urządzenia widoczną na liście Print & Fax (Drukarki i faksy).

PLWW