HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika drukarki

background image

Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz
standardowego sterownika drukarki

Jeśli urządzenie zostało podłączone za pomocą kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania,

być może używasz standardowego sterownika drukarki, a nie sterownika dedykowanego dla

urządzenia.

1.

Usuń standardowy sterownik drukarki.

2.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie z dysku CD. Kabel USB należy podłączyć dopiero po

pojawieniu się odpowiedniego monitu w programie instalacyjnym.

3.

Jeśli na komputerze zainstalowano kilka drukarek, upewnij się, że na liście rozwijanej Format

For (Format dla) umieszczonej w oknie dialogowym Print (Drukowanie) jest zaznaczone właściwe

urządzenie.

222

Rozdział 11 Rozwiązywanie problemów

PLWW