HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do rodzaju wykonywanych zleceń

background image

Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do
rodzaju wykonywanych zleceń

Jeśli na wydrukowanej stronie obrazy zawierają nieoczekiwane linie, brakuje niektórych obrazów,

brakuje tekstu, występują błędy w formatowaniu lub doszło do zmiany czcionek, może być konieczne

zastosowanie innego sterownika drukarki.

Sterownik HP PCL 6

Jest to sterownik domyślny. Jeśli nie wybrano innego sterownika, ten sterownik
zostanie zainstalowany automatycznie.

Zalecany dla wszystkich środowisk operacyjnych Windows

Zapewnia ogólnie najlepszą prędkość i jakość druku oraz funkcje urządzenia
dla większości użytkowników

Przygotowany w sposób umożliwiający obsługę interfejsu GDI (Graphic Device
Interface) w systemie Windows w celu uzyskania jak najlepszej prędkości druku

Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm
i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL5

Sterownik HP UPD PS

Zalecany przy drukowaniu w programach firmy Adobe

®

i innych programach

z zaawansowanym interfejsem graficznym

Zapewnia obsługę drukowania przy emulacji języka PostScript i obsługę
czcionek PostScript flash

HP UPD PCL 5

Zalecany do ogólnych zadań drukowania w środowiskach biurowych
z systemem Windows

Zgodny z wcześniejszymi wersjami języka PCL i starszymi urządzeniami
HP LaserJet

Najlepszy wybór dla zadań drukowania w przypadku oprogramowania innych
firm lub oprogramowania użytkownika

Najlepszy wybór dla środowisk heterogenicznych wymagających pracy
urządzenia w trybie PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)

Zaprojektowany dla firmowych środowisk Windows w celu zapewnienia
obsługi wielu modeli drukarek przez jeden sterownik

Zalecany przy drukowaniu na różnych modelach drukarek w mobilnym
środowisku Windows

HP UPD PCL 6

Zalecane w przypadku drukowania we wszystkich systemach Windows

Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki
dla większości użytkowników

Dostosowany do wymagań interfejsu GDI (Graphic Device Interface) systemu
Windows, zapewnia uzyskanie największej szybkości w systemach Windows

Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm
i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL5

Dodatkowe sterowniki można pobrać z następującej strony www:

www.hp.com/go/

lj500colorM551_software

.

212

Rozdział 11 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest
spowolnione

Urządzenie nie drukuje

Jeśli urządzenie w ogóle nie drukuje, wypróbuj poniższe rozwiązania.

1.

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, a na panelu sterowania widać informację o jego

gotowości.

W razie braku sygnalizacji gotowości wyłącz urządzenie, a następnie ponownie je włącz.

Jeśli panel sygnalizuje gotowość urządzenia, spróbuj ponownie wysłać zadanie drukowania.

2.

Jeśli na panelu widać informację o błędzie urządzenia, usuń przyczynę błędu, a następnie

ponownie wyślij zadanie.

3.

Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci:

Sprawdź kontrolkę umieszczoną obok złącza sieciowego w urządzeniu. Jeśli połączenie

sieciowe działa, kontrolka świeci na zielono.

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieciowego, a nie

telefonicznego.

Upewnij się, że router, koncentrator lub przełącznik sieciowy jest włączony i działa poprawnie.

4.

Zainstaluj oprogramowanie firmy HP umieszczone na dysku CD dołączonym do produktu. Używanie

standardowych sterowników systemu operacyjnego może powodować opóźnione przekazywanie

zleceń z kolejki druku.

5.

W komputerze na liście drukarek kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę tego urządzenia,
wybierz polecenie Właściwości i otwórz kartę Porty.

Jeśli urządzenie jest połączone z siecią za pomocą kabla sieciowego, upewnij się, że nazwa

drukarki widoczna na karcie Porty jest taka sama jak nazwa na stronie konfiguracji

urządzenia.

Jeśli urządzenie łączy się z siecią bezprzewodową za pośrednictwem kabla USB
podłączonego do routera, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wirtualny port

drukarki dla złącza USB.

6.

Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie osobistej zapory, być może blokuje ono

komunikację z urządzeniem. Spróbuj na chwilę wyłączyć zaporę i sprawdź, czy przyniesie to

rozwiązanie problemu.

7.

Jeśli komputer lub urządzenie korzysta z sieci bezprzewodowej, być może opóźnienie w

przesyłaniu zleceń wynika z niskiej jakości sygnału albo zakłóceń.

PLWW