HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zmiana rodzaju papieru w systemie Mac

background image

Zmiana rodzaju papieru w systemie Mac

1.

W menu Plik programu kliknij polecenie Drukuj.

2.

W menu Copies & Pages (Kopie i strony) puknij przycisk Page Setup (Ustawienia

strony).

PLWW

Poprawianie jakości druku

207

background image

3.

Wybierz format z listy rozwijanej Paper size (Format papieru), a następnie puknij przycisk

OK

.

4.

Otwórz menu Finishing (Wykańczanie).

5.

Wybierz rodzaj z listy rozwijanej Media-type (Rodzaj materiałów).

6.

Puknij przycisk Drukuj.