HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Lista kontrolna rozwiązywania ogólnych problemów

background image

Lista kontrolna rozwiązywania ogólnych problemów

Podczas rozwiązywania problemu z urządzeniem wykonaj poniższe kroki.

1.

Sprawdź, czy świeci kontrolka Gotowe. Jeśli nie świeci żadna z kontrolek, wykonaj poniższe

czynności:

a. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.

b. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

c.

Sprawdź, czy napięcie linii zasilającej jest odpowiednie dla konfiguracji zasilania urządzenia.

(Wymagania dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie z tyłu urządzenia). Jeśli używane

jest urządzenie rozgałęziające, a jego napięcie jest niezgodne ze specyfikacjami, podłącz

urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego. Jeśli urządzenie jest już podłączone do

gniazdka ściennego, podłącz je do innego gniazdka.

d. Jeżeli opisane metody rozwiązywania problemów nie są skuteczne, należy skontaktować się

z Centrum obsługi klientów firmy HP.

2.

Sprawdź okablowanie.

a. Sprawdź podłączenie przewodu łączącego urządzenie z komputerem lub z portem

sieciowym. Sprawdź, czy przewód został odpowiednio zamocowany.

b. Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony, podłączając inny przewód, jeżeli jest to

możliwe.

c.

Sprawdź połączenia sieciowe.

3.

Na panelu sterowania powinna znajdować się informacja o stanie gotowości. Jeśli pojawił się

komunikat o błędzie, rozwiąż problem.

4.

Sprawdź, czy używany papier jest zgodny ze specyfikacjami.

5.

Wydrukuj stronę konfiguracji. Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci, drukowana jest również

strona HP Jetdirect.

a. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

b. Otwórz następujące menu:

Administracja

Raporty

Strony konfiguracji i stanu

Strona konfiguracji

c.

Naciśnij przycisk

OK

, aby wybrać opcję Strona konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk

strzałki w górę , aby rozpocząć drukowanie.

Jeśli strona nie zostanie wydrukowana, sprawdź, czy co najmniej jeden podajnik zawiera papier.

PLWW

Lista kontrolna rozwiązywania ogólnych problemów

189

background image

W przypadku zacięcia papieru w urządzeniu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na

panelu sterowania, aby usunąć zacięcie.

6.

Jeżeli strona konfiguracji zostanie wydrukowana, uwzględnij następujące możliwości:

a. Jeżeli strona nie jest drukowana poprawnie, problem jest związany ze sprzętem urządzenia.

Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP.

b. Jeżeli strona zostanie wydrukowana prawidłowo, oznacza to, że sprzęt urządzenia działa

poprawnie. Problem związany jest z używanym komputerem, sterownikiem drukarki lub

programem.

7.

Wybierz jedną z następujących opcji:

System Windows: Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij
polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy. Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia.

lub

System Mac OS X: Otwórz program Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji

drukarki) lub listę Print & Fax (Drukowanie i faks), a następnie puknij dwukrotnie wiersz

urządzenia.

8.

Upewnij się, że został zainstalowany sterownik drukarki dla tego urządzenia. Sprawdź program,

aby upewnić się, że używany jest sterownik drukarki odpowiedni dla urządzenia. Sterownik

drukarki znajduje się na dysku CD dołączonym do urządzenia. Można go także pobrać z

następującej witryny internetowej:

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

9.

Wydrukuj niewielki dokument z innego programu, z którego można było drukować w przeszłości.

Jeżeli dokument zostanie wydrukowany, problem jest związany z używanym programem. Jeżeli

problem nie zostanie rozwiązany (dokument nadal nie jest drukowany), wykonaj następujące

czynności:

a. Spróbuj wydrukować zlecenie z innego komputera wyposażonego w oprogramowanie do

obsługi urządzenia.

b. W przypadku podłączenia urządzenia do sieci podłącz urządzenie bezpośrednio do

komputera przy użyciu kabla USB. Skieruj urządzenie do właściwego portu lub zainstaluj

ponownie oprogramowanie, wybierając nowy typ używanego połączenia.