HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ochrona środowiska

background image

Ochrona środowiska

Dupleks

Oszczędzaj papier, ustawiając druk dupleksowy jako domyślny (tylko wybrane modele).

Drukowanie wielu stron na
jednym arkuszu

Drukowanie dwóch lub więcej stron dokumentu obok siebie na jednym arkuszu to oszczędność
papieru. Dostęp do tej funkcji uzyskać można z poziomu sterownika drukarki.

Recykling

Zmniejsz liczbę odpadów, korzystając z papieru z odzysku.

Przekazuj zużyte kasety drukujące do utylizacji, oddając je firmie HP.

Oszczędność energii

Technologia błyskawicznego utrwalania i technologia automatycznego włączania/wyłączania
HP Auto-On/Auto-Off umożliwiają szybkie przejście do stanu zmniejszonego zużycia energii
po zakończeniu drukowania.

Drukowanie HP Smart Web

Za pomocą funkcji drukowania HP Smart Web można wybrać, zapisać i ułożyć tekst i obraz z
wielu stron internetowych, a następnie dokonać ich edycji i wydrukować dokładnie to, co widać
na ekranie. Pozwala to zachować kontrolę nad informacjami, które chcesz wydrukować, i
zminimalizować liczbę niepotrzebnych wydruków.

Pobierz funkcję drukowania HP Smart Web ze strony:

www.hp.com/go/smartweb

.

UWAGA:

Funkcja drukowania HP Smart Web jest zgodna tylko z przeglądarkami dla

systemu Windows.

Przechowywanie zadań

Za pomocą funkcji przechowywania zadań można zarządzać zadaniami druku. Dzięki niej
zadanie drukowania można wykonać, gdy znajdujesz się przy współdzielonej drukarce.
Pozwala to uniknąć utraty zadań i konieczności ich ponownego wydruku.

4

Rozdział 1 Podstawowe informacje o produkcie

PLWW