HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Obsługiwane protokoły sieciowe

background image

Obsługiwane protokoły sieciowe

Tabela 5-1

Obsługiwane protokoły sieciowe

Typ sieci

Obsługiwane protokoły

TCP/IP w sieciach IPv4 i IPv6

Bonjour (mDNS)

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2 i v3

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)

Secure HTTP (HTTPS)

File Transfer Protocol (FTP)

Port 9100

Line Printer Daemon (LPD)

Intenet Printing Protocol (IPP)

Secure IPP

Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery)

IPsec/Firewall

TCP/IP tylko w sieciach IPv4

Automatyczny IP

Service Location Protocol (SLP)

Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

Telnet

Internet Group Management Protocol (IGMP) v2

Bootstrap Protocol (BOOTP)/DHCP

Windows Internet Name Service (WINS)

Tryb bezpośredni IP

WS Print

66

Rozdział 5 Podłączanie urządzenia w systemie Windows

PLWW

background image

Tabela 5-1

Obsługiwane protokoły sieciowe (ciąg dalszy)

Typ sieci

Obsługiwane protokoły

TCP/IP tylko w sieciach IPv6

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) v6

Multicast Listener Discovery Protocol (MLD) v1

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Inne obsługiwane protokoły sieciowe

Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX)

AppleTalk

NetWare Directory Services (NDS)

Bindery

Novell Distributed Print Services (NDPS)

iPrint

Tabela 5-2

Zaawansowane funkcje zabezpieczeń na potrzeby zarządzania siecią

Nazwa usługi

Opis

IPsec/zapora

Umożliwia zabezpieczenie warstwy sieci w sieciach IPv4 i IPv6. Zapora umożliwia
prostą kontrolę ruchu IP. IPsec zapewnia dodatkowe zabezpieczenie dzięki
protokołom uwierzytelniania i szyfrowania.

Kerberos

Umożliwia wymianę prywatnych informacji w otwartej sieci poprzez przypisanie
niepowtarzalnego klucza zwanego kuponem każdemu z użytkowników, którzy
logują się w sieci. Kupon zostaje wówczas wbudowany w wiadomości w celu
zidentyfikowania nadawcy.

SNMP v3

Korzysta z modelu zabezpieczeń opartego na użytkowniku dla SNMP v3, co
umożliwia uwierzytelnianie użytkownika oraz ochronę danych dzięki szyfrowaniu.

SSL/TLS

Umożliwia przesyłanie prywatnych dokumentów przez Internet i gwarantuje poufność
i integralność danych pomiędzy aplikacjami klienta i serwera.

Konfiguracja wsadowa IPsec

Umożliwia zabezpieczenie warstwy sieci poprzez prostą kontrolę ruchu IP do i od
urządzenia. Ten protokół zapewnia korzyści płynące z szyfrowania i
uwierzytelniania oraz pozwala na wiele konfiguracji.

PLWW

Podłączanie do sieci w systemie Windows

67