HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych

background image

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych

Do wyświetlenia lub zmiany ustawień konfiguracji adresu IP można użyć wbudowanego serwera

internetowego.

1.

Wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP.

Jeśli używany jest protokół IPv4, adres IP zawiera tylko cyfry. Adres IP ma następujący format:

xxx.xxx.xxx.xxx

Jeśli używany jest protokół IPv6, adres IP stanowi szesnastkową kombinację znaków i cyfr. Jest

to format podobny do tego:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

Otwórz wbudowany serwer internetowy, wprowadzając adres IP urządzenia w pasku adresu

przeglądarki internetowej.

3.

Kliknij kartę Sieć, aby uzyskać informacje o sieci. Ustawienia można zmienić zgodnie z potrzebami.