HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ustawienia szybkości łącza i dupleksu

background image

Ustawienia szybkości łącza i dupleksu

Prędkość połączenia sieciowego oraz tryb połączenia serwera druku musi odpowiadać sieci.

W większości przypadków należy pozostawić Automatyczne tryb pracy urządzenia. Nieprawidłowe

zmiany szybkości połączenia sieciowego i ustawień dupleksu mogą uniemożliwić komunikację

urządzenia z innymi urządzeniami sieciowymi. Aby wprowadzić zmiany, należy użyć panelu sterowania

urządzenia.

UWAGA:

Dokonanie zmian w tych ustawieniach spowoduje wyłączenie, a następnie ponowne

włączenie urządzenia. Zmiany należy wprowadzać tylko wtedy, gdy urządzenie jest bezczynne.

1.

Na panelu sterowania naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz kolejno wszystkie następujące menu:

Administracja

Ustawienia sieciowe

Menu Jetdirect

Szybkość łącza

3.

Wybierz jedną z następujących opcji.

Ustawienie

Opis

Automatyczne

Serwer druku konfiguruje się automatycznie na najwyższą dozwoloną szybkość
połączenia sieciowego i tryb komunikacji w sieci.

10T Pół

10 megabajtów na sekundę (Mb/s), połączenie w trybie półdupleks.

10T Pełny

10 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.

100TX Pół

100 Mb/s, połączenie w trybie półdupleks.

100TX Pełny

100 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.

100TX Auto

Ograniczenie autonegocjacji do maksymalnej szybkości połączenia 100 Mb/s.

1000T Pełny

1000 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.

4.

Naciśnij przycisk

OK

. Urządzenie wyłączy się, a następnie włączy ponownie.

72

Rozdział 5 Podłączanie urządzenia w systemie Windows

PLWW