HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego

background image

Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego

Ustawienie hasła sieciowego lub zmiana istniejącego hasła odbywa się za pomocą wbudowanego

serwera internetowego.

1.

Otwórz wbudowany serwer internetowy, kliknij kartę Praca w sieci i łącze Bezpieczeństwo.

UWAGA:

Jeśli hasło zostało wcześniej ustawione, zostanie wyświetlony monit o jego

wprowadzenie. Wpisz hasło i kliknij przycisk Zastosuj.

2.

Wprowadź nowe hasło do pól Nowe hasło i Sprawdź hasło.

3.

Kliknij przycisk Zastosuj na dole okna, aby zapisać hasło.