HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia

background image

Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia

Użyj menu Administracja na panelu sterowania, aby ręcznie ustawić adres IPv4, maskę podsieci

i bramę domyślną.

1.

Na panelu sterowania naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz kolejno wszystkie następujące menu:

Administracja

Ustawienia sieciowe

Menu Jetdirect

TCP/IP

Ustawienia IPv4

70

Rozdział 5 Podłączanie urządzenia w systemie Windows

PLWW

background image

Metoda konfiguracji

Ręczny

Ustawienia ręczne

Adres IP, Maska podsieci lub Brama domyślna

3.

Użyj klawiatury numerycznej albo naciśnij przycisk strzałki w górę lub przycisk strzałki w dół

, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę pierwszego bajtu adresu IP, maski podsieci lub bramy

domyślnej.

4.

Naciśnij przycisk

OK

, aby przejść do następnego zestawu liczb. Aby przejść do poprzedniego

zestawu liczb, naciśnij przycisk strzałki wstecz .

5.

Powtórz kroki 3 i 4, aby wprowadzić pełny adres IP, maskę podsieci lub domyślną bramę,

a następnie naciśnij przycisk

OK

, aby zapisać ustawienia.