HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru

background image

Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru

1.

Załaduj papier do podajnika. Zamknij podajnik, jeśli używasz podajnika 2 lub 3.

2.

Zostanie wyświetlony komunikat konfiguracji podajnika.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Naciśnij przycisk

OK

, aby zaakceptować format i rodzaj.

W celu zmodyfikowania konfiguracji formatu podajnika naciśnij przycisk strzałki w dół , aby
zaznaczyć opcję Zmień, a następnie naciśnij przycisk

OK

.

a.

Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby podświetlić właściwy format, a następnie naciśnij

przycisk

OK

.

b.

Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby podświetlić właściwy rodzaj, a następnie naciśnij

przycisk

OK

.