HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Konfigurowanie podajników

background image

Konfigurowanie podajników

W następujących sytuacjach urządzenie automatycznie wyświetla monit o skonfigurowanie podajnika

dla danego rodzaju i formatu:

Podczas ładowania papieru do podajnika

Jeśli określono podajnik lub rodzaj materiału dla zadania drukowania w sterowniku drukarki lub

aplikacji, a podajnik nie jest skonfigurowany zgodnie z ustawieniami zadania drukowania.

UWAGA:

Monit nie jest wyświetlany w przypadku drukowania z Podajnika 1 oraz gdy podajnik ten

skonfigurowano dla ustawień Dow. rozm. i Dowolny. W takiej sytuacji, jeśli w zadaniu drukowania

nie został określony podajnik, urządzenie będzie drukowało z podajnika 1, nawet jeśli ustawienia

formatu i rodzaju papieru w zadaniu drukowania nie są zgodne z papierem umieszczonym w podajniku

1.