HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie stworzone w ramach projektu OpenSSL Project do użytku

w narzędziu OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ PROJEKT OpenSSL PROJECT W FORMIE

„TAKIEJ JAK JEST” I NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W

TYM GWARANCJA I PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

PROJEKT OpenSSL PROJECT INSTYTUT ANI TWÓRCY NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE

LUB WYNIKOWE (W TYM, ALE NIE TYLKO, DOSTARCZANIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH,

UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, ALBO PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI

BIZNESOWEJ) SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB I WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK TEORII

ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM KONTRAKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI I DELIKTOWEJ

(OBEJMUJĄCEJ ZANIEDBANIE I INNE PRZYCZYNY), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z

UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O

MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD.

Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga

(eay@cryptsoft.com). Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie autorstwa Tima Hudsona

(tjh@cryptsoft.com).

PLWW

OpenSSL

237