HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Dane zapisane w kasecie drukującej

background image

Dane zapisane w kasecie drukującej

Kasety drukujące HP stosowane w tym urządzeniu zawierają układy pamięci ułatwiające obsługę

urządzenia.

Ponadto takie układy gromadzą ograniczony zestaw informacji przeznaczonych wyłącznie do uzyskania

wiedzy na temat efektywniejszego korzystania z urządzenia. Wśród nich mogą znaleźć się: data

pierwszej instalacji pojemnika z tuszem, data jego ostatniego użycia, pokrycie strony, używane tryby

drukowania oraz model urządzenia. Te informacje są wykorzystywane przez firmę HP przy

opracowywaniu przyszłych produktów, aby jeszcze lepiej spełniać potrzeby klientów dotyczące

drukowania.

Dane zgromadzone w układach pamięci kaset drukujących nie zawierają informacji, które mogłyby być

wykorzystane do identyfikacji nabywcy lub użytkownika kasety ani urządzenia.

Firma HP zbiera wyrywkowo układy pamięci z kaset drukujących zwracanych w ramach bezpłatnego

programu zwrotu i utylizacji zużytych urządzeń HP (program HP Planet Partners:

www.hp.com/recycle

).

Zebrane w ten sposób układy pamięci są odczytywane i badane w celu udoskonalenia przyszłych

produktów HP. Dostęp do tych danych mogą mieć także partnerzy firmy HP zajmujący się recyklingiem

kaset drukujących.

Wszelkie osoby trzecie posiadające kasety drukujące mogą mieć dostęp do anonimowych informacji

zawartych w układach pamięci. Użytkownik może uniemożliwić dostęp do tych informacji poprzez

zablokowanie układu pamięci. Jednakże po zablokowaniu układu pamięci nie będzie już można z niego

korzystać w urządzeniu HP.

232

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

PLWW

background image

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego
(EULA)

PONIŻSZE INFORMACJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM NINIEJSZEGO

OPROGRAMOWANIA: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest umową

pomiędzy (a) Użytkownikiem (osobą fizyczną lub osobą prawną, której jest on przedstawicielem) oraz

(b) firmą Hewlett-Packard Company („HP”). Umowa ta określa warunki korzystania z oprogramowania

(„Oprogramowanie”). Ta umowa licencyjna nie ma zastosowania, jeżeli obowiązuje oddzielna umowa

licencyjna na Oprogramowanie zawarta przez Użytkownika z firmą HP lub jej dostawcami, w tym

umowa licencyjna dołączona do dokumentacji elektronicznej. Termin „Oprogramowanie” oznacza (i)

związane z oprogramowaniem nośniki, (ii) podręcznik użytkownika i inne materiały drukowane oraz (iii)

dokumentację dostępną w Internecie lub w postaci elektronicznej (wspólnie nazywaną „Dokumentacją

użytkownika”).

PRAWA DO OPROGRAMOWANIA SĄ UDZIELANE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZGODY NA

WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. INSTALACJA, KOPIOWANIE, POBIERANIE LUB

UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB ŚWIADCZY O ZGODZIE UŻYTKOWNIKA NA

WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ. W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA TYCH WARUNKÓW

LICENCJI NIE ZEZWALA SIĘ NA INSTALACJĘ I POBIERANIE OPROGRAMOWANIA LUB UŻYWANIE

GO W INNY SPOSÓB. JEŻELI OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE, ALE UŻYTKOWNIK NIE

AKCEPTUJE NINIEJSZEJ LICENCJI, NALEŻY ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE W MIEJSCU JEGO

ZAKUPU W CELU OTRZYMANIA ZWROTU CENY ZAKUPU; JEŻELI OPROGRAMOWANIE JEST

PLWW