HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Układ panelu sterowania

background image

Układ panelu sterowania

Panel sterowania zawiera kolorowy, graficzny wyświetlacz tekstowy, przyciski do sterowania zadaniami

oraz trzy diody LED stanu.

1

2

3

4

5

7

6

8

9

11

10

1

Wyświetlacz panelu sterowania

Pokazuje informacje o stanie drukarki, menu, informacje pomocy oraz
komunikaty o błędach.

2

Przycisk strzałki w górę

Umożliwia poruszanie się po menu i tekście oraz zwiększanie wartości
parametrów numerycznych na wyświetlaczu.

3

Przycisk

OK

Umożliwia wybieranie wartości, wznawianie drukowania po niektórych
błędach i pomijanie komunikatu o kasecie firmy innej niż HP.

4

Kontrolka Gotowe

Wskazuje, że urządzenie jest gotowe do przetwarzania zadań.

5

Wskaźnik Dane

Sygnalizuje, że urządzenie odbiera dane.

6

Kontrolka Uwaga

Wskazuje stan urządzenia, który wymaga działania użytkownika. Na
przykład opróżnienie podajnika papieru lub wyświetlenie komunikatu o
błędzie.

7

Przycisk strzałki w dół

Umożliwia poruszanie się po menu i tekście oraz zmniejszanie wartości
parametrów numerycznych na wyświetlaczu.

8

Przycisk Strona główna

Umożliwia powrót do menu głównego.

9

Przycisk strzałki wstecz

Umożliwia nawigowanie wstecz w zagnieżdżonym menu.

10

Przycisk Stop

Umożliwia wstrzymanie bieżącego zlecenia, wyświetlenie wyboru
wznowienia lub anulowania bieżącego zlecenia, wysunięcie papieru z
urządzenia i skasowanie błędów związanych ze wstrzymanym zleceniem.
Jeżeli urządzenie nie drukuje zlecenia, naciśnięcie przycisku Stop
wstrzymuje urządzenie.

11

Przycisk Pomoc

Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji na temat komunikatów i
menu urządzenia.

10

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW