HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menu Rozwiązywanie problemów

background image

Menu Rozwiązywanie problemów

W poniższej tabeli gwiazdka (*) oznacza domyślne ustawienia fabryczne.

Tabela 2-16

Menu Rozwiązywanie problemów

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Opuść
rozwiązywanie
problemów

UWAGA:

Ta pozycja

jest wyświetlana tylko przy
opuszczaniu menu
Rozwiązywanie
problemów
.

UWAGA:

Po wybraniu

tej pozycji menu
urządzenie zostanie
wyłączone i uruchomione
ponownie.

Drukowanie
dziennika zdarzeń

Wyświetl dziennik
zdarzeń

Wydrukuj stronę
ścieżki papieru

Wydrukuj stronę z
informacjami o
jakości

Drukuj strony
usuwania
problemów z
jakością druku

Drukowanie strony
diagnostycznej

test zakresu kolorów Drukowanie strony

testowej

Kopie

Zakres:

1–30

Domyślnie = 1

Diagnostyka

wyłącz sprawdzanie
kasety

Drzwicz. czujniki
ścieżki papieru

Rozpocznij test

Test ścieżki papieru

Drukowanie strony
testowej

Drukuj

Podajnik źródłowy

Wybierz z listy
dostępnych podajników.

PLWW

Menu Rozwiązywanie problemów

33

background image

Tabela 2-16

Menu Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Przetestuj ścieżkę
druku dwustronnego

Wyłączony*

Włącz

Liczba kopii

Zakres:

1–500

Domyślnie = 1

Ręczny test czujników

Wybierz z listy czujników
urządzenia.

Ręczne testowanie
czujników
podajników papieru/
pojemników

Wybierz z listy czujników
urządzenia.

Test podzespołów

Wybierz

z

listy

dostępnych podzespołów

Powtarzanie

Wyłączony*

Włącz

Test Drukuj/Przerwij

Pobierz dane
diagnostyczne

Eksportuj na USB

Pliki diagnostyczne

Plik danych
urządzenia

Plik informacji
debuggera
*

Dołącz zrzuty awarii

Wyłączony

Włącz*

Usuń informacje
debuggera

Wyłączony

Włącz*

Generowanie danych
debuggera

34

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW