HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menu Podajniki

background image

Menu Podajniki

W poniższej tabeli gwiazdka (*) oznacza domyślne ustawienia fabryczne.

Tabela 2-5

Menu Podajniki

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Wartości

Zarządzenie podajnikami

Użyj żądan. podaj.

Wyłącznie*

Pierwsza

Komunikat podawania ręcznego

Zawsze*

Jeśli nie załadowano

Komunikat Format/Rodzaj

Wyświetl*

Nie wyświetlaj

Używanie innego podajnika

Włączony*

Wyłączony

Alternatywny tryb papieru
firmowego

Wyłączony*

Włączony

Dupleks pustych stron

Automatyczne*

Tak

Obracanie obrazu

Standardowa*

Alternatywny

Zastąp A4/Letter

Tak*

Nie

Format w podajniku 1

Wybierz z wyświetlonej listy.

Rodzaj w podajniku 1

Wybierz z wyświetlonej listy.

Format w podajniku 2

Wybierz z wyświetlonej listy.

Rodzaj w podajniku 2

Wybierz z wyświetlonej listy.

Format w podajniku 3

Wybierz z wyświetlonej listy.

Rodzaj w podajniku 3

Wybierz z wyświetlonej listy.

18

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW