HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menu Kalibracja/czyszczenie

background image

Menu Kalibracja/czyszczenie

W poniższej tabeli gwiazdka (*) oznacza domyślne ustawienia fabryczne.

Tabela 2-18

Menu Kalibracja/czyszczenie

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Wartości

Ustawienia czyszczenia

Czyszcz. automat.

Wyłączony*

Włącz

Częst. czyszcz.

Wybierz z listy odstępów pomiędzy kolejnymi
czyszczeniami.

Aut. rozm. czysz.

Letter*

A4

Drukowanie strony czyszczącej

Czyszczenie szyby lasera

szybka kalibracja

PLWW

Menu Device Maintenance (Konserwacja urządzenia)

35

background image

Tabela 2-18

Menu Kalibracja/czyszczenie (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Wartości

pełna kalibracja

Opóźnij kalibr. przy budz./wł.

Tak*

Nie