HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menu Ustawienia sieciowe

background image

Menu Ustawienia sieciowe

W poniższej tabeli gwiazdka (*) oznacza domyślne ustawienia fabryczne.

Tabela 2-14

Menu Ustawienia sieciowe

Poziom pierwszy

Wartości

Czas oczekiwania wejścia/wyjścia

Zakres: 5–300 s

Domyślnie = 15

Menu Jetdirect

Szczegółowe informacje w tabeli poniżej.

Tabela 2-15

Menu Jetdirect

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Poziom piąty

Wartości

Informacje

Drukuj raport
bezp.

Tak

Nie*

TCP/IP

Włącz

Włącz*

Wyłączony

Nazwa hosta

Za pomocą
przycisków strzałek
wyedytuj nazwę
hosta.

NPIXXXXXX*

Ustawienia IPv4

Metoda
konfiguracji

Bootp*

DHCP

Automatyczny IP

Ręczny

PLWW

Menu Administracja

29

background image

Tabela 2-15

Menu Jetdirect (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Poziom piąty

Wartości

Ustawienia
ręczne

UWAGA:

To menu

jest dostępne tylko po
wybraniu opcji
Ręczny w menu
Metoda
konfiguracji
.

Adres IP

Wprowadź adres.

Maska podsieci

Wprowadź adres.

Brama domyślna

Wprowadź adres.

Domyślny adres
IP

Automatyczny IP*

Starsza wersja

Zwolnienie DHCP

Tak

Nie*

Odnowa DHCP

Tak

Nie*

Główny serwer
DNS

Zakres:

0–255

Domyślnie =
xxx.xxx.xx.xx

Pomocniczy
serwer DNS

Zakres:

0–255

Domyślnie = 0.0.0.0

Ustawienia IPv6

Włącz

Włącz*

Wyłączony

Ustawienia
ręczne

Włącz

Włącz

Wyłączony*

Wybierz

z

wyświetlonej listy.

Polityka DHCPV6

Określony router

Router
niedostępny
*

Zawsze

Główny serwer
DNS

Wybierz

z

wyświetlonej listy.

Pomocniczy
serwer DNS

Wybierz

z

wyświetlonej listy.

30

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW

background image

Tabela 2-15

Menu Jetdirect (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Poziom piąty

Wartości

Serwer proxy

Wybierz

z

wyświetlonej listy.

Port proxy

Domyślnie = 00080

Limit czasu
bezczynności

Domyślnie = 0270

Bezpieczeństwo

Bezpieczna sieć
Web

Wymagany
HTTPS
*

Opcjonalny
HTTPS

IPSEC

Zachowaj

Wyłącz*

802.1x

Resetuj

Zachowaj*

Resetuj
ustawienia
bezpieczeństwa

Tak

Nie*

Diagnostyka

Wbudowane
testy

Test LAN HW

Tak

Nie*

Test HTTP

Tak

Nie*

Test SNMP

Tak

Nie*

Test ścieżki
danych

Tak

Nie*

Wybierz
wszystkie testy

Tak

Nie*

Czas wykonania

Zakres: 1–60 godzin

Domyślnie = 1

Uruchom

Tak

Nie*

Test ping

Typ miejsca
docelowego

IPv4

IPv6

PLWW

Menu Administracja

31

background image

Tabela 2-15

Menu Jetdirect (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Poziom piąty

Wartości

Adres IPv4
miejsca
docelowego

Zakres:

0–255

Domyślnie =
127.0.0.1

Adres IPv6
miejsca
docelowego

Wybierz

z

wyświetlonej listy.

Domyślnie = : : 1

Rozmiar pakietu

Domyślnie = 64

Limit czasu

Domyślnie = 001

Liczba

Domyślnie = 004

Wyniki
drukowania

Tak

Nie*

Uruchom

Tak

Nie*

Wynik testu ping

Pakiety wysłane

Domyślnie = 00000

Pakiety odebrane

Domyślnie = 00000

Procent
utraconych

Domyślnie = 000

Minimalny czas
RTT

Domyślnie = 0000

Maksymalny czas
RTT

Domyślnie = 0000

Średni czas RTT

Domyślnie = 0000

Trwa test ping

Tak

Nie*

Odśwież

Tak

Nie*

Szybkość łącza

Automatyczne*

10T Pół

10T Pełny

100TX Pół

100TX Pełny

100TX Auto

1000T Pełny

32

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW