HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menu Ustawienia ogólne

background image

Menu Ustawienia ogólne

W poniższej tabeli gwiazdka (*) oznacza domyślne ustawienia fabryczne.

Tabela 2-7

Menu Ustawienia ogólne

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

ustawienia protokołu
Date/Time

Format daty/godziny Format daty

DD/MMM/RRRR

MMM/DD/RRRR*

RRRR/MMM/DD

Format czasu

12 godzin (AM/PM)*

24 godz.

Data/godzina

Data

Miesiąc

Dzień

Rok

Ustaw wartości z list.

PLWW

Menu Administracja

19

background image

Tabela 2-7

Menu Ustawienia ogólne (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Godzina

Godzina

Minuta

AM/PM

Ustaw wartości z list.

Strefa czasowa

Miesiąc

Dzień

Rok

Ustaw wartości z list.

Dostosuj do zmiany
czasu na letni

Włącz

Wyłączony*

Ustawienia
energetyczne

Ustawienia
czasomierza uśpienia

Czasomierz uśpienia/
automatycznego
wyłączenia

Włącz*

Wyłącz

Przełącz w stan
uśpienia/wyłącz
automatycznie po

Wartość domyślna to 45

minut.

Wprowadź wartość z
zakresu od 1 do 120
minut.

Zdarzenia
wznawiające/
włączające
automatycznie

Wszystkie zdarzenia*

Port sieciowy

Tylko przycisk
zasilania

Prędkość optymalna/
Zużycie energii

Szybsza 1 strona*

Oszczędzaj energię

Więk. oszcz. energii

Maks. oszcz. energii

Jakość druku

Dopasuj kolory

Rozjaśnienia

Gęstość barwnika
błękitnego

Gęstość barwnika
purpurowego

Gęstość barwnika
żółtego

Gęstość barwnika
czarnego

-5 do 5

Domyślnie = 0

20

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW

background image

Tabela 2-7

Menu Ustawienia ogólne (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Kolory pośrednie

Gęstość barwnika
błękitnego

Gęstość barwnika
purpurowego

Gęstość barwnika
żółtego

Gęstość barwnika
czarnego

-5 do 5

Domyślnie = 0

Cienie

Gęstość barwnika
błękitnego

Gęstość barwnika
purpurowego

Gęstość barwnika
żółtego

Gęstość barwnika
czarnego

-5 do 5

Domyślnie = 0

Przywracanie
wartości kolorów

Rejestracja obrazu

Ustaw podajnik <X>

Drukowanie strony
testowej

Przesunięcie X1

Przesunięcie Y1

Przesunięcie X2

Przesunięcie Y2

-5,00 do 5,00 mm

Domyślnie = 0

Ustawienia
automatycznego
wykrywania

Wykrywanie w
podajniku 1

Zespół utrwalacza

Rozszerzone
wykrywanie

Tylko folie

Regulowanie typu
papieru

Wybierz z listy rodzajów
papieru, które są
obsługiwane w
urządzeniu. Dla każdego
rodzaju papieru są
dostępne te same opcje.

Tryb drukowania

Wybierz z listy trybów
drukowania.

Domyślnie = Ustawienia
automatycznego
wykrywania

Tryb wytrzymałości

Normalny*

W górę

W dół

PLWW

Menu Administracja

21

background image

Tabela 2-7

Menu Ustawienia ogólne (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Tryb wilgotność

Normalny*

Wysoka

Tryb obrotu
wstępnego

Wyłączony*

Włącz

Tryb temperatury
utrwalacza

Normalny*

W górę

W dół

Tryb zwijania papieru Normalny*

Zmniejszony

Optymalizuj

Papier normalny

Standardowa*

Gładki

Ciężki papier

Standardowa*

Gładki

Sterowanie
kopertami

Normalny*

Alternatywny 1

Alternatywny 2

Środowisko

Normalny*

Niska temperatura

Napięcie linii

Normalny*

Niskie napięcie

Podajnik 1

Normalny*

Alternatywny

Tło

Normalny*

Alternatywny 1

Alternatywny 2

Alternatywny 3

Kontrola
jednorodności

Normalny*

Alternatywny 1

Alternatywny 2

Alternatywny 3

22

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW

background image

Tabela 2-7

Menu Ustawienia ogólne (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

kontrola śledzenia

Włącz*

Wyłączony

Dopasowanie

Normalny*

Alternatywny

Kontrola
przenoszenia

Normalny*

Alternatywny 1

Alternatywny 2

Alternatywny 3

temperatura
utrwalacza

Normalny*

Alternatywny

Optymalizuj
fabrycznie

kontrola krawędzi

Wyłączony

Jasny

Normalny*

Maksymalny

Usuwanie zacięcia

Automatyczne*

Wyłączony

Włącz

Automat.
odzyskiwanie

Włącz

Wyłącz*

Zarządzanie
zapisanymi
zleceniami

Maksymalna liczba
przechowywanych
zleceń szybkiego
kopiowania

1–300

Domyślnie = 32

Czas
przechowywania
zlecenia szybkiego
kopiowania

Wyłączony*

1 godzina

4 godziny

1 dzień

1 tydzień

Domyślna nazwa
folderu

PLWW

Menu Administracja

23

background image

Tabela 2-7

Menu Ustawienia ogólne (ciąg dalszy)

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Poziom czwarty

Wartości

Sortuj
przechowywane
zlecenia wg

Nazwa zadania*

Data

Przywróć ustawienia
fabryczne

Resetuj

Wszystkie

Ogólne

Drukuj

Bezpieczeństwo

Kalibracja

Ogran. druk. w
kolorze

WŁĄCZ KOLORY

WYŁĄCZ KOLORY

Kolor, gdy
dozwolone
*