HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - opcje ręcznego ustawiania kolorów

background image

opcje ręcznego ustawiania kolorów

Ręczne opcje koloru pozwalają zmienić opcje Neutralne szarości, Półtony oraz Kontrola

krawędzi dla tekstu, grafiki i zdjęć.

PLWW

Regulacja kolorów/ustawień kolorów

163

background image

Tabela 9-1

opcje ręcznego ustawiania kolorów

Opis ustawienia

Opcje ustawienia

Kontrola krawędzi

Ustawienie Kontrola krawędzi określa sposób
renderowania krawędzi. To ustawienie składa się z
dwóch elementów: dostosowywanego półtonowania
oraz nadlewek i podlewek. Adaptacja półtonów
zwiększa ostrość krawędzi. Nadlewki i podlewki
redukują efekt błędnego rejestrowania kolorowych
płaszczyzn przez nieznaczne nachodzenie na siebie
krawędzi sąsiednich obiektów.

Wył. - opcja, oznaczająca wyłączenie wychwytywania i
półtonowania adaptacyjnego.

Lekka oznacza nastawienie wychwytywania na poziom
minimalny. Dostosowywane półtonowanie jest włączone.

Opcja Normalna powoduje ustawienie średniego poziomu
zalewki. Dostosowywane półtonowanie jest włączone.

Maksymalna to najsilniejsze ustawienie wychwytywania.
Dostosowywane półtonowanie jest włączone.

Półtonowanie

Opcje Półtony decydują o wyrazistości i
rozdzielczości kolorów.

Opcja Wygład

zenie pozwala uzyskać lepsze wyniki na dużych,

jednokolorowych powierzchniach i poprawia wygląd fotografii
poprzez wygładzanie delikatnych odcieni koloru. Należy ją
wybrać, gdy priorytetem jest uzyskanie jednolitych i płynnych
wypełnień powierzchni kolorem.

Opcja Szczegół jest użyteczna do tekstu i grafiki, wymagających
ostrego odgraniczenia linii lub kolorów, np. w obrazach
zawierających wzór lub wysoki poziom szczegółowości. Należy
ją wybrać, gdy priorytetem jest uzyskanie ostrych krawędzi i
precyzyjnego oddania szczegółów.

neutralne szarości

Ustawienie Neutralne szarości określa metodę
stosowaną do tworzenia kolorów szarych, używanych
w tekście, grafice i w fotografiach.

Opcja Tylko czarny umożliwia tworzenie neutralnych kolorów
(szarości i czerni) przy użyciu tylko czarnego tonera. Opcja ta
gwarantuje, że kolory neutralne nie będą miały kolorowego nalotu.
Ustawienie jest najlepsze dla dokumentów i prezentacji w skali
szarości.

4 kolory - tworzenie neutralnych kolorów (szarości i czerń)
poprzez połączenie wszystkich czterech kolorów tonera. Przy
zastosowaniu tej metody cieniowanie i przechodzenie kolorów w
inne kolory jest bardziej płynne, a czerń jest ciemniejsza.

164

Rozdział 9 Kolor

PLWW