HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Korzystanie z programu HP EasyColor

background image

Korzystanie z programu HP EasyColor

Jeśli używany jest sterownik drukarki HP PCL 6 dla systemu Windows, technologia HP EasyColor

automatycznie poprawi wygląd dokumentów o mieszanej zawartości drukowanych za pośrednictwem

programów pakietu Microsoft Office. Technologia ta skanuje dokumenty i automatycznie dopasowuje
wygląd fotografii w formacie .JPEG i .PNG. Technologia HP EasyColor zwiększa jakość całego obrazu,

a nie jego poszczególnych części, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie lepszej jakości kolorów,

wyostrzenie szczegółów oraz szybsze drukowanie.

Jeśli używany jest sterownik drukarki HP Postscript dla systemu Mac, technologia HP EasyColor

zapewnia skanowanie wszystkich dokumentów i równie dobre wyniki automatycznej korekcji wszystkich

obrazów fotograficznych.

Na poniższym przykładzie obrazy po lewej stronie utworzone zostały bez użycia opcji

HP EasyColor. Jakość obrazów po prawej stronie została poprawiona za pomocą opcji

HP EasyColor.

Opcja HP EasyColor jest włączona domyślnie zarówno w sterowniku drukarki HP PCL 6, jak i HP Mac

Postscript, nie ma więc potrzeby przeprowadzania ręcznej korekcji kolorów. Aby wyłączyć opcję i
wyregulować kolory ręcznie, należy otworzyć kartę Kolor w sterowniku systemu Windows lub kartę

Color/QWuality Options (Opcje kolorów/jakości) w sterowniku systemu Mac, a następnie
kliknąć pole wyboru HP EasyColor, usuwając zaznaczenie.

PLWW

Korzystanie z programu HP EasyColor

165