HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Wymień moduł zbiorczy tonera

background image

Wymień moduł zbiorczy tonera

Opis

Urządzenie informuje, że moduł zbiorczy toneru osiągnął koniec okresu eksploatacji. Faktyczny stan

materiału eksploatacyjnego może się różnić od stanu oszacowanego. Zaleca się wymianę modułu

zbiorczego toneru w ciągu dwóch tygodni od pojawienia się komunikatu. Pozwoli to zapobiec

przepełnieniu modułu i wydostaniu się toneru na zewnątrz. Kiedy moduł zbiorczy toneru osiągnie koniec

okresu eksploatacji, gwarancja HP Premium Protection Warranty dla tego modułu zbiorczego toneru

zostanie zakończona.

Zalecane działanie

Wymień moduł zbiorczy toneru

Jeśli moduł ma pracować dalej pomimo szacowanego zapełnienia, należy za pomocą menu Obsługa

materiałów eksploatacyjnych skonfigurować urządzenie, aby kontynuowało drukowanie. Opcja

ta nie jest zalecana, ponieważ istnieje ryzyko przepełnienia modułu zbiorczego toneru, co może wiązać

się z koniecznością oddania urządzenia do serwisu.