HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Wymień materiały eksploatacyjne

background image

Wymień materiały eksploatacyjne

Opis

Alarm jest wyświetlany wyłącznie po skonfigurowaniu zatrzymywania urządzenia, gdy poziom toneru

w kasetach drukujących osiągnie bardzo niski poziom. Co najmniej dwa materiały eksploatacyjne

osiągnęły koniec okresu użytkowania. Faktyczny stan materiału eksploatacyjnego może się różnić od

stanu oszacowanego. Warto zawsze dysponować zapasowymi materiałami eksploatacyjnymi, które

można od razu zainstalować, gdy jakość druku stanie się niezadowalająca. Materiałów

eksploatacyjnych nie trzeba wymieniać, chyba że jakość wydruku jest niska. Kiedy materiał

eksploatacyjny HP osiągnie koniec okresu użytkowania, gwarancja HP Premium Protection Warranty dla

tego materiału skończy się.

Zalecane działanie

W razie potrzeby wymień materiały eksploatacyjne.

Można też skonfigurować urządzenie, aby kontynuowało drukowanie, za pomocą menu Obsługa

materiałów eksploatacyjnych.