HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Bardzo niski poziom czarnego tonera

background image

Bardzo niski poziom czarnego tonera

Opis

Upłynął szacowany czas eksploatacji kasety drukującej.

Jakość druku może ulec pogorszeniu. Jeśli jakość druku stała się niezadowalająca, należy wymienić

kasetę.

Zalecane działanie

W celu zapewnienia optymalnej jakości druku firma HP zaleca bezzwłoczną wymianę kasety. O ile

jakość druku jest nadal do zaakceptowania, to nie jest jeszcze konieczna wymiana kasety drukującej.

Rzeczywisty czas pracy kasety drukującej może być inny.

Kiedy toner w kasecie drukującej HP osiągnie bardzo niski poziom, gwarancja HP Premium Protection

Warranty dla tej kasety skończy się. Jeśli użytkownik zdecyduje się kontynuować drukowanie, gdy

materiał eksploatacyjny ulegnie prawie całkowitemu wyczerpaniu, wszelkie błędy drukowania lub

wadliwe działanie kaset drukujących nie będą uznawane za wady materiałowe lub produkcyjne kaset

drukujących, o których mowa w Oświadczeniu o ograniczonej gwarancji na kasety drukujące HP.