HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zużycie mocy

background image

Zużycie mocy

Zużycie energii jest dużo niższe, gdy urządzenie działa w trybie gotowości lub Tryb uśpienia lub

automatycznego wyłączenia. Umożliwia to ochronę zasobów naturalnych i pozwala na oszczędzanie

pieniędzy przy zachowaniu normalnej wydajność produktu. Urządzenia do drukowania i obróbki obrazu
firmy Hewlett-Packard są oznaczone logo ENERGY STAR

®

i spełniają normy amerykańskiej Agencji

Ochrony Środowiska (EPA) dla urządzeń do obróbki obrazu. Poniższe oznaczenie występuje wyłącznie

na urządzeniach do obróbki obrazu spełniających wymagania normy ENERGY STAR:

Dodatkowe informacje dotyczące modeli urządzeń do obróbki obrazu zgodnych z normą ENERGY STAR

można znaleźć na stronie:

www.hp.com/go/energystar