HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych

background image

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych

Aby wziąć udział w programie HP Planet Partners umożliwiającym zwrot i odzyskiwanie materiałów,

należy postępować według prostych instrukcji podanych w instrukcji recyklingu materiałów (znajdującej

się wewnątrz opakowania z nowymi materiałami eksploatacyjnymi) lub przejść do witryny

www.hp.com/

recycle

. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń HP LaserJet,

należy wybrać odpowiedni kraj/region.