HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Bezpieczeństwo lasera

background image

Bezpieczeństwo lasera

Centrum Urządzeń Medycznych i Ochrony Radiologicznej (CDRH), przy Amerykańskiej Agencji ds.

Żywności i Leków 1 sierpnia 1976 roku wprowadził przepisy dotyczące produktów laserowych.

Przepisom tym podlegają urządzenia sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsze

urządzenie jest oznaczone certyfikatem produktów laserowych „klasy 1”, zgodnie ze standardem

wydanym przez Amerykański Departament Zdrowia (U.S. Department of Health and Human Services –

DHHS) według ustawy o kontroli promieniowania (Radiation Control for Health and Safety Act) z roku

1968. Ponieważ promieniowanie emitowane z wnętrza urządzenia jest izolowanie dzięki odpowiednim

zabezpieczeniom zewnętrznym, nie istnieje możliwość wydostania się promienia laserowego na

zewnątrz w trakcie normalnego korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Używanie regulatorów, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postępowanie

według procedur innych niż opisane w niniejszym podręczniku użytkownika może narazić użytkownika

na szkodliwe promieniowanie.