HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Deklaracja zgodności

background image

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

zgodnie z ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1

Nazwa producenta:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-0802-03-wer 1.0

Adres producenta:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

oświadcza, że produkt

Nazwa produktu:

HP LaserJet Enterprise 500 color M551n

HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn

HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh

Numer modelu w
oświadczeniach prawnych

2)

BOISB-0802-03

Obejmuje:

Podajnik o pojemności 500 arkuszy (CF084A)

Opcje produktu:

WSZYSTKIE

Kasety drukujące:

CE400A, CE400X, CE401A, CE402A, CE403A

jest zgodny z następującymi specyfikacjami:

BEZPIECZEŃSTWO:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (klasa 1 produktów laserowych/LED)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

Zgodność
elektromagnetyczna:

CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Klasa B

1), 3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Rozdział 47 CFR, Część 15 Klasa B1

) ,3)

/ ICES-003, Wydanie 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Zużycie energii:

Przepis (WE) nr. 1275/2008 (Wyłącznie dla produktów Klasy B)

Procedura testowa ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Typical Electricity Consumption (TEC)

Informacje dodatkowe:

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywie EMC 2004/108/WE, dyrektywie 2006/95/WE dotyczącej
niskiego napięcia i dyrektywie EuP 2005/32/WE, a także ma odpowiednie oznaczenia CE

.

252

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów

PLWW

background image

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwiema zasadami: (1)
niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjąć wszystkie zakłócenia, łącznie z
zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.

1.

Niniejszy produkt został przetestowany w typowej konfiguracji z systemami komputerów osobistych firmy Hewlett-Packard.

2.

Ze względu na przepisy temu produktowi został przypisany urzędowy numer modelu. Nie należy mylić tego numeru z nazwą produktu
ani z numerem produktu.

Boise, Idaho USA

Wrzesień 2011

Kontakt tylko w sprawach dotyczących przepisów:

Europa:

Lokalne biuro sprzedaży i obsługi serwisowej lub Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (faks: +49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (telefon: 208-396-6000)

PLWW

Deklaracja zgodności

253