Pomoc usługi HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Instrukcja obsługi

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Instrukcja obsługi

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest

zabronione, z wyjątkiem przypadków

dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym

dokumencie nie może być interpretowany

jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie

ponowi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek braki techniczne lub błędy

redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: CF079-90925

Edition 2, 9/2011

Znaki towarowe

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i

PostScript

®

są znakami towarowymi firmy

Adobe Systems Incorporated.

Corel® jest znakiem towarowym lub

zastrzeżonym znakiem towarowym firmy

Corel Corporation lub Corel Corporation

Limited.

Intel® Core™ jest znakiem towarowym firmy

Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i

innych krajach/regionach.

Java™ jest amerykańskim znakiem

towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® są znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi w

Stanach Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

ENERGY STAR

®

i ENERGY STAR

®

znakami zastrzeżonymi w USA.

background image

Konwencje wykorzystane w podręczniku

WSKAZÓWKA:

Wskazówki dostarczają pomocnych rad lub skrótów.

UWAGA:

Uwagi dostarczają ważnych informacji pomocnych w wyjaśnieniu pojęcia lub w wykonaniu

zadania.

OSTROŻNIE:

Uwagi wskazują na procedury, których należy przestrzegać, aby nie utracić danych lub

nie uszkodzić urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenia wskazują na określone procedury, których należy przestrzegać, aby

uniknąć obrażeń ciała, utraty danych lub poważnego uszkodzenia urządzenia.

PLWW

iii

background image

iv

Konwencje wykorzystane w podręczniku

PLWW

background image

Spis treści

1 Podstawowe informacje o produkcie ................................................................................ 1

Porównanie urządzeń ............................................................................................................... 2
Ochrona środowiska ................................................................................................................ 4
Funkcje ułatwień dostępu .......................................................................................................... 5
Widoki urządzenia .................................................................................................................. 6

Widok urządzenia z przodu ...................................................................................... 6
Widok produktu z tyłu ............................................................................................... 7
Porty interfejsu .......................................................................................................... 8
Numer seryjny i numer modelu — położenie ................................................................ 8

2 Menu panelu sterowania .................................................................................................. 9

Układ panelu sterowania ........................................................................................................ 10

Pomoc panelu sterowania ........................................................................................ 11

Menu panelu sterowania ......................................................................................................... 12
Menu Zaloguj ........................................................................................................................ 13
Menu Pobierz zlecenie z USB .................................................................................................. 14
Menu Pobierz zlecenie z pamięci urządzenia ........................................................................... 15
Menu Materiały eksploatacyjne ............................................................................................... 16
Menu Podajniki ..................................................................................................................... 18
Menu Administracja ............................................................................................................... 19

Menu Raporty ......................................................................................................... 19
Menu Ustawienia ogólne ......................................................................................... 19
Menu Ustawienia pobierania z USB .......................................................................... 24
Ogólne menu Ustawienia drukowania ....................................................................... 24
Menu Domyślne opcje drukowania ........................................................................... 25
Menu Ustawienia wyświetlacza ................................................................................ 26
Menu Obsługa materiałów eksploatacyjnych .............................................................. 27
Menu Zarządzenie podajnikami ............................................................................... 28
Menu Ustawienia sieciowe ....................................................................................... 29

Menu Rozwiązywanie problemów ........................................................................................... 33
Menu Device Maintenance (Konserwacja urządzenia) ................................................................ 35

PLWW

v

background image

Menu Tworzenie kopii zapasowej/odzyskiwanie danych ............................................ 35
Menu Kalibracja/czyszczenie .................................................................................. 35
Menu Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem USB .................. 36
Menu Serwis .......................................................................................................... 36

3 Oprogramowanie dla systemu Windows ........................................................................ 37

Obsługiwane systemy operacyjne i sterowniki drukarek do systemu Windows ............................... 38
Wybieranie prawidłowego sterownika drukarki dla systemu Windows ......................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

Tryby instalacji sterownika UPD ................................................................. 40

Zmiana ustawień zlecenia druku w przypadku systemu Windows ................................................ 41

Ustawienia pierwszeństwa drukowania w systemie Windows ....................................... 41
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 41
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 42
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 42

Usuwanie sterownika drukarki w systemie Windows .................................................................. 43
Obsługiwane narzędzia w systemie Windows .......................................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
Wbudowany serwer sieciowy HP .............................................................................. 44
Usługa HP ePrint ..................................................................................................... 44

Oprogramowanie dla systemów operacyjnych .......................................................................... 46

4 Używanie produktu z komputerami Mac ........................................................................ 47

Oprogramowanie dla komputerów Mac ................................................................................... 48

Obsługiwane systemy operacyjne i sterowniki drukarek do systemu Mac ....................... 48
Instalowanie oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac .................................. 48

Instalacja oprogramowania dla komputerów Mac podłączonych
bezpośrednio do urządzenia ..................................................................... 48
Instalowanie oprogramowania dla komputerów Mac w sieci
przewodowej .......................................................................................... 49

Konfiguracja adresu IP ............................................................... 49
Instalowanie oprogramowania .................................................... 50

Usuwanie sterownika drukarki w systemie Mac ........................................................... 51
Zmiana ustawień zlecenia druku w przypadku systemu Mac ........................................ 51

Ustawienia pierwszeństwa drukowania w systemie Mac ............................... 51
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu ..... 52
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ......................... 52
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ............................................ 52

Oprogramowanie dla komputerów Mac .................................................................... 52

Program narzędziowy HP Printer Utility dla komputerów Macintosh ................ 52

Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) ..... 52

vi

PLWW

background image

Funkcje programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) .......... 53

Obsługiwane narzędzia dla komputerów Mac ........................................................... 54

Wbudowany serwer sieciowy HP ............................................................... 54
Usługa HP ePrint ...................................................................................... 54
Usługa AirPrint ......................................................................................... 55

Podstawowe zadania drukowania w środowisku Mac ................................................................ 56

Anulowanie zlecenia druku na komputerze Mac ......................................................... 56
Zmiana formatu i rodzaju papieru na komputerze Mac ............................................... 56
Zmiana rozmiaru dokumentów i drukowanie na papierze o niestandardowym formacie
w systemie Mac ...................................................................................................... 57
Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania w systemie Mac ....................... 57
Drukowanie okładki w systemie Mac ......................................................................... 57
Używanie znaków wodnych w systemie Mac ............................................................. 58
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru w systemie Mac ........................................ 58
Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne) w systemie Mac. .............. 59
Przechowywanie zadań w systemie Mac ................................................................... 59
Ustawianie opcji kolorów w systemie Mac ................................................................. 60
Używanie menu Usługi w systemie Mac ..................................................................... 61

Rozwiązywanie problemów w środowisku Mac ......................................................................... 62

5 Podłączanie urządzenia w systemie Windows ................................................................ 63

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ...................................................................... 64
Podłączanie przy użyciu złącza USB ....................................................................................... 65

Instalacja z płyty CD ............................................................................................... 65

Podłączanie do sieci w systemie Windows ............................................................................... 66

Obsługiwane protokoły sieciowe .............................................................................. 66
Instalacja urządzenia w sieci przewodowej w systemie Windows ................................ 68

Konfiguracja adresu IP .............................................................................. 68
Instalacja oprogramowania ....................................................................... 69

Konfigurowanie ustawień sieciowych w systemie Windows .......................................... 70

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ............................................ 70
Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego .................................................... 70
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania
urządzenia .............................................................................................. 70
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania
urządzenia .............................................................................................. 71
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu ........................................................ 72

6 Papier i materiały drukarskie ......................................................................................... 73

Prezentacja zużycia papieru ................................................................................................... 74

Wskazówki dotyczące papieru specjalnego ............................................................... 74

PLWW

vii

background image

Zmiana ustawień sterownika drukarki w systemie Windows w celu dostosowania do rodzaju i
formatu papieru ..................................................................................................................... 76
Obsługiwane formaty papieru ................................................................................................. 77
Obsługiwane rodzaje papieru ................................................................................................. 80
Pojemność podajników i pojemników ....................................................................................... 82
Wkładanie papieru do podajników ......................................................................................... 84

Ładowanie podajnika 1 ........................................................................................... 84

Drukowanie kopert ................................................................................... 85

Załaduj podajnik 2 ................................................................................................. 86
Załaduj opcjonalny podajnik papieru na 500 arkuszy i ciężkie nośniki (Podajnik 3) ....... 87

Załaduj papier o standardowym formacie do podajnika 3 ........................... 88
Załaduj papier o nietypowym formacie do podajnika 3 ................................ 89

Orientacja papieru podczas ładowania podajników ................................................... 91

Podajnik 1 .............................................................................................. 92
Podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3 ........................................................ 94

Konfigurowanie podajników ................................................................................................... 96

Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru .............................................. 96
Konfigurowanie podajnika, aby pasował do ustawień zlecenia drukowania .................. 96
Konfiguracja podajnika za pomocą panelu sterowania ............................................... 97
Automatyczne wykrywanie folii do przeźroczy (tryb automatycznego wykrywania) ......... 97

Ustawienia automatycznego wykrywania .................................................... 97

Wybieranie źródła, rodzaju lub formatu .................................................................... 98

Źródło .................................................................................................... 98
Rodzaj i format ........................................................................................ 98

7 Kasety drukujące, moduły zbiorcze toneru i inne materiały eksploatacyjne .................... 99

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki .................................................................... 100
Informacje o materiałach eksploatacyjnych ............................................................................. 101
Widok materiałów eksploatacyjnych ...................................................................................... 102

Widok kasety drukującej ........................................................................................ 102

Zarządzanie kasetami drukującymi ........................................................................................ 103

Zmiana ustawień kaset drukujących ........................................................................ 103

Drukowanie po osiągnięciu lub zbliżeniu się do końca okresu eksploatacji
kasety drukującej ................................................................................... 103
Włączanie i wyłączanie opcji Ustawienia poziomu bardzo niskiego w panelu
sterowania ............................................................................................ 103

Przechowywanie i recykling materiałów eksploatacyjnych ......................................... 104

Recykling materiałów eksploatacyjnych .................................................... 104
Przechowywanie kaset drukujących .......................................................... 104
Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów ....... 104

Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom ........................... 105

viii

PLWW

background image

Wskazówki dotyczące wymiany ............................................................................................ 106

Wymiana kasety drukującej ................................................................................... 106
Wymień moduł zbiorczy toneru .............................................................................. 108

Rozwiązywanie problemów z materiałami eksploatacyjnymi ..................................................... 111

Sprawdzanie kaset drukujących .............................................................................. 111

Sprawdzanie kasety pod kątem ewentualnych uszkodzeń ........................... 112
Powtarzające się usterki .......................................................................... 112
Wydruk strony stanu materiałów eksploatacyjnych ..................................... 113

Interpretowanie komunikatów panelu sterowania dotyczących materiałów
eksploatacyjnych .................................................................................................. 113

10.XX.YY Błąd pamięci materiału ............................................................ 113
Bardzo niski poziom czarnego tonera ...................................................... 114
Bardzo niski poziom materiałów .............................................................. 114
Bardzo niski poziom purpurowego tonera ................................................. 115
Bardzo niski poziom turkusowego tonera .................................................. 115
Bardzo niski poziom żółtego tonera ......................................................... 116
Materiały w złym ułożeniu ...................................................................... 116
Moduł zbiorczy toneru prawie pełny ........................................................ 116
Niezgodna kaseta <color> ..................................................................... 117
Niezgodny utrwalacz ............................................................................. 117
Niski poziom czarnego tonera ................................................................. 117
Niski poziom materiałów ........................................................................ 117
Niski poziom purpurowego tonera ........................................................... 118
Niski poziom turkusowego tonera ............................................................ 118
Niski poziom żółtego tonera ................................................................... 118
Wymień kasetę drukującą: <kolor> .......................................................... 118
Wymień materiały eksploatacyjne ............................................................ 119
Wymień moduł zbiorczy tonera ............................................................... 119
Wymień moduł zbiorczy tonera ............................................................... 120
Wymień zespół utrwalający .................................................................... 120
Zainstalowano nieobsługiwany materiał ................................................... 120
Zainstalowano używany materiał ............................................................. 120
Zespół utrwalacza bardzo zużyty ............................................................ 121
Zespół utrwalacza zużyty ........................................................................ 121
Zła kaseta w gnieździe dla koloru: <color> .............................................. 121

8 Zadania drukowania ................................................................................................... 123

Anulowanie zadania wydruku na komputerze Mac .................................................................. 124
Podstawowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows ........................................... 125

Otwieranie sterownika drukarki w systemie Windows ............................................... 125
Uzyskiwanie pomocy dla opcji druku w systemie Windows ........................................ 126

PLWW

ix

background image

Zmiana liczby drukowanych kopii w systemie Windows ............................................ 126
Zapisywanie niestandardowych ustawień druku w celu późniejszego wykorzystania w
systemie Windows ................................................................................................ 126

Używanie skrótu drukowania w systemie Windows .................................... 126
Tworzenie skrótów drukowania ................................................................ 128

Poprawa jakości druku w systemie Windows ............................................................ 130

Wybór formatu strony w systemie Windows .............................................. 130
Wybór niestandardowego formatu papieru w systemie Windows ................ 130
Wybór rodzaj papieru w systemie Windows ............................................. 131
Wybór podajnika papieru w systemie Windows ........................................ 131
Wybór rozdzielczości wydruku ................................................................ 131

Drukowanie po obu stronach (dupleks) w systemie Windows ...................................... 131

Ręczne drukowanie po obu stronach w systemie Windows ......................... 131
Automatyczne drukowanie po obu stronach w systemie Windows ................ 133

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu w systemie Windows ............................... 135
Wybór orientacji strony w systemie Windows .......................................................... 137
Ustawianie opcji kolorów w systemie Windows ........................................................ 138

Korzystanie z usługi HP ePrint ............................................................................................... 140
Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows ............................................ 141

Drukowanie kolorowego tekstu jako czarnego (skala odcieni szarości) w systemie
Windows ............................................................................................................. 141
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach w systemie Windows ................. 141
Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows ........ 143
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze w systemie Windows ...... 146
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony w systemie Windows ........................ 148
Dodawanie znaku wodnego do dokumentu w systemie Windows ............................... 149
Tworzenie broszur w systemie Windows .................................................................. 150
Korzystanie z funkcji przechowywania zadań w systemie Windows ........................... 151

Tworzenie przechowywanego zadania w systemie Windows ...................... 152
Drukowanie zapisanego zadania ............................................................ 153
Usuwanie zapisanego zadania ................................................................ 154
Ustawianie opcji przechowywania zadań w systemie Windows .................. 154

Wydrukuj jeden egzemplarz jako próbny przed wydrukowaniem
wszystkich egzemplarzy ........................................................... 154
Tymczasowo przechowaj zadanie osobiste w urządzeniu, aby
wydrukować je później ............................................................ 155
Tymczasowo przechowaj zadanie w produkcie .......................... 155
Trwale przechowaj zadanie w produkcie ................................... 155
Ustal trwale przechowywane zadanie jako prywatne, tak aby
każda osoba je drukująca musiała podać kod PIN ..................... 156
Otrzymuj powiadomienia, gdy inne osoby drukują
przechowywane zadanie ......................................................... 156

x

PLWW

background image

Ustaw nazwę użytkownika dla przechowywanego zadania ......... 156
Określ nazwę przechowywanego zadania ................................ 157

Drukowanie zadań specjalnych w systemie Windows ............................................... 157

Drukuj grafikę firmową lub materiały marketingowe ................................... 157

Obsługiwane rodzaje papieru błyszczącego .............................. 157
Ustawianie wyrównania dupleksu ............................................. 158

Drukowanie wodoodpornych map i znaków zewnętrznych ......................... 159

Obsługiwane rodzaje twardego papieru ................................... 159

Drukowanie z urządzenia USB .............................................................................................. 160

9 Kolor ............................................................................................................................ 161

Regulacja kolorów/ustawień kolorów ..................................................................................... 162

Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania .............................................. 162
Zmiana opcji koloru ............................................................................................. 163
opcje ręcznego ustawiania kolorów ........................................................................ 163

Korzystanie z programu HP EasyColor ................................................................................... 165
Dopasowanie kolorów do ekranu komputera ........................................................................... 166

Dopasowywanie kolorów przy pomocy palety próbek ............................................... 166
Drukowanie próbek koloru ..................................................................................... 167
Dopasowanie kolorów PANTONE® ........................................................................ 167

10 Zarządzanie i konserwacja ........................................................................................ 169

Drukowanie stron informacyjnych ........................................................................................... 170
Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego HP .......................................................... 172

Otwieranie strony wbudowanego serwera internetowego HP przy użyciu połączenia
sieciowego ........................................................................................................... 172
Wbudowany serwer internetowy firmy HP — funkcje ................................................. 173

Karta Informacje .................................................................................... 173
Karta Ogólne ........................................................................................ 174
Karta Drukuj .......................................................................................... 175
Karta Rozwiązywanie problemów ............................................................ 175
Karta Bezpieczeństwo ............................................................................ 176
Karta Usługi sieci Web HP ...................................................................... 176
Karta Praca w sieci ................................................................................ 176
Lista Inne łącza ...................................................................................... 176

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin ................................................................... 177
Funkcje zabezpieczające urządzenia ..................................................................................... 178

Oświadczenia o bezpieczeństwie ........................................................................... 178
IPsec .................................................................................................................... 178
Zabezpieczanie wbudowanego serwera internetowego HP ........................................ 178

PLWW

xi

background image

Obsługa szyfrowania: Bezpieczne dyski twarde HP o dużej wydajności (w przypadku
modeli z zaszyfrowanym dyskiem twardym) ............................................................. 178
Wymaż dane zleceń ............................................................................................. 179

Wymaż dane zleceń .............................................................................. 179
Zakres działania .................................................................................... 180

Zabezpieczanie przechowywanych zleceń .............................................................. 180
Blokowanie menu panelu sterowania ....................................................................... 180
Blokowanie klatki formatyzatora ............................................................................. 180

Ustawienia ekonomiczne ...................................................................................................... 182

Optymalizacja prędkości i zużycia energii .............................................................. 182
Tryby energooszczędne ......................................................................................... 182

Włączanie lub wyłączanie trybu uśpienia ................................................. 182
Ustawienie czasomierza stanu uśpienia .................................................... 183
Ustawianie harmonogramu uśpienia ......................................................... 183

Czyszczenie urządzenia ....................................................................................................... 184

Czyszczenie ścieżki papieru .................................................................................. 184

Aktualizacje produktu ........................................................................................................... 185

11 Rozwiązywanie problemów ....................................................................................... 187

Samodzielne rozwiązywanie problemów ................................................................................ 188
Lista kontrolna rozwiązywania ogólnych problemów ................................................................ 189

Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia ................................................... 190

Przywracanie ustawień fabrycznych ....................................................................................... 192
Interpretacja komunikatów na panelu sterowania ..................................................................... 193

Rodzaje komunikatów panelu sterowania ................................................................ 193
Komunikaty panelu sterowania ............................................................................... 193

Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się ................................................................ 194

Urządzenie nie pobiera papieru ............................................................................. 194
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ............................................................... 194
Zapobieganie zacięciom papieru ........................................................................... 194

Usuwanie zacięć .................................................................................................................. 196

Miejsca zacięć papieru ......................................................................................... 196
Usuwanie zacięć w obszarze pojemnika wyjściowego .............................................. 197
Usuwanie zacięć w podajniku 1 ............................................................................. 197
Usuwanie zacięć w podajniku 2 ............................................................................. 199
Usuwanie zacięć przy prawej osłonie ..................................................................... 199
Usuwanie zacięć w opcjonalnym podajniku papieru na 500 arkuszy i ciężkie nośniki
(podajnik 3) ......................................................................................................... 203
Usuwanie zacięć przy prawej, dolnej osłonie (podajnik 3) ......................................... 203
Zmiana sposobu usuwania zacięć ........................................................................... 205

Papier nie jest podawany automatycznie ................................................................................ 206

xii

PLWW

background image

Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 207

Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego rodzaju papieru w sterowniku
drukarki ............................................................................................................... 207

Zmiana rodzaju papieru w systemie Windows .......................................... 207
Zmiana rodzaju papieru w systemie Mac .................................................. 207

Dostosowywanie ustawień kolorów w sterowniku drukarki ......................................... 208

Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania ................................ 208
Zmiana opcji koloru .............................................................................. 209

Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ........................... 209
Drukowanie strony czyszczącej .............................................................................. 210
Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów .............................................. 211
Sprawdzanie kaset drukujących .............................................................................. 211
Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do rodzaju
wykonywanych zleceń ........................................................................................... 212

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ....................................................... 213

Urządzenie nie drukuje .......................................................................................... 213
Urządzenie drukuje bardzo wolno. ......................................................................... 214

Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB ......................................................... 215

Po podłączeniu urządzenia USB nie jest wyświetlane menu Ustawienia pobierania z
USB ..................................................................................................................... 215
Nie jest drukowany plik z urządzenia USB .............................................................. 216
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu Otwórz z USB ................................. 216

Rozwiązywanie problemów z połączeniami .......................................................................... 217

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim ....................... 217
Rozwiązywanie problemów z siecią ........................................................................ 217

Złe połączenie fizyczne .......................................................................... 217
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia ....................................... 218
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ................................ 218
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla
komunikacji z siecią ............................................................................... 218
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością ................... 218
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................. 218
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne .......... 218

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows .................... 219

Sterownik drukarki nie jest widoczny w folderze Drukarki .......................................... 219
Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie .......... 219
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje .................................................. 219

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia na komputerach Mac .................... 221

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax (Drukarki i
faksy). ................................................................................................................. 221
Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście
Print & Fax (Drukarki i faksy) .................................................................................. 221

PLWW

xiii

background image

Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia ......................... 221
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie
pojawia się na liście Print & Fax (Drukarki i faksy) .................................................... 222
Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika
drukarki ............................................................................................................... 222

Załącznik A Akcesoria i materiały eksploatacyjne ........................................................... 223

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ................................................. 224
Numery katalogowe ............................................................................................................. 225

Akcesoria ............................................................................................................. 225
Kasety drukujące i moduł zbiorczy toneru ................................................................ 225
Kable i interfejsy ................................................................................................... 225
Zestawy konserwacyjne ......................................................................................... 226

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna ......................................................................... 227

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard ................................................ 228
Gwarancja HP Premium Protection Warranty: informacja o ograniczonej gwarancji na kasety
drukujące LaserJet ................................................................................................................ 230
Oświadczenie dotyczące gwarancji ograniczonej: zespół utrwalacza, moduł zbiorczy toneru i
zespół przenoszenia urządzenia Color LaserJet ....................................................................... 231
Dane zapisane w kasecie drukującej ...................................................................................... 232
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA) ............................................................ 233
OpenSSL ............................................................................................................................. 237
Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez klienta ...................................................... 238
Obsługa klienta ................................................................................................................... 239

Załącznik C Parametry urządzenia .................................................................................. 241

Parametry fizyczne ............................................................................................................... 242
Zużycie energii, parametry elektryczne i poziom głośności ....................................................... 243
Specyfikacje otoczenia ......................................................................................................... 244

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów ................................................................... 245

Przepisy FCC ....................................................................................................................... 246
Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska .................................................. 247

Ochrona środowiska naturalnego ........................................................................... 247
Wytwarzanie ozonu .............................................................................................. 247
Zużycie mocy ....................................................................................................... 247
Zużycie papieru .................................................................................................... 247
Tworzywa sztuczne ............................................................................................... 247
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet ..................................................... 247
Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów ..................................................... 248

xiv

PLWW

background image

Stany Zjednoczone i Portoryko ................................................................ 248

Zwrot wielu kaset (więcej niż jednej kasety) ............................... 248
Zwrot pojedynczej kasety ......................................................... 248
Wysyłka ................................................................................ 0

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych ............................................ 0

Papier .................................................................................................................. 0
Ograniczenia dotyczące materiałów ....................................................................... 0
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej ......... 0
Substancje chemiczne ............................................................................................ 0
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) .................................. 0
Więcej informacji ................................................................................................. 0

Deklaracja zgodności ........................................................................................................... 0
Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa ................................................................. 0

Bezpieczeństwo lasera .......................................................................................... 0
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) ................................................................ 0
Oświadczenie VCCI (Japonia) ................................................................................ 0
Instrukcje dotyczące kabla zasilającego .................................................................. 0
Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia) ........................................................... 0
Oświadczenie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (Korea) ...................... 0
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii ................................... 0
Oświadczenie GS (Niemcy) ................................................................................... 0
Tabela materiałów (Chiny) ..................................................................................... 0
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Turcja) ..................................... 0
Oświadczenie dotyczące dyrektywy RoHS (Ukraina) ................................................. 0

Indeks ............................................................................................................................. 0

PLWW

xv

background image

xvi

PLWW