HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skrive ut på begge sider manuelt med Windows

background image

Skrive ut på begge sider manuelt med Windows

MERK:

Denne informasjonen gjelder bare for produkter som ikke har en automatisk tosidigenhet.

1.

Klikk på Skriv utFil-menyen i

programvaren.

2.

Velg produktet, og klikk deretter på

Egenskaper eller Innstillinger.

3.

Klikk på kategorien Etterbehandling.

NOWW

Grunnleggende utskriftsoppgaver med Windows

131

background image

4.

Merk av for Skriv ut på begge sider

(manuelt). Klikk på OK for å skrive ut den

første siden av jobben.

5.

Hent den utskrevne bunken fra utskuffen, og

plasser den med den trykte siden opp i skuff 1.

6.

På kontrollpanelet trykker du på

OK

for å skrive

ut den andre siden av jobben.