HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skrive ut flere sider per ark med Windows

background image

Skrive ut flere sider per ark med Windows

1.

Klikk på Skriv utFil-menyen i

programvaren.

2.

Velg produktet, og klikk deretter på

Egenskaper eller Innstillinger.

3.

Klikk på kategorien Etterbehandling.

134

Kapittel 8 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

4.

Velg antallet sider per ark fra nedtrekkslisten

Sider per ark.

5.

Velg riktige alternativer for Skriv ut

siderammer, Siderekkefølge og

Papirretning.