HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Opprette utskriftssnarveier

background image

Opprette utskriftssnarveier

1.

Klikk på Skriv utFil-menyen i

programvaren.

NOWW

Grunnleggende utskriftsoppgaver med Windows

127

background image

2.

Velg produktet, og klikk deretter på

Egenskaper eller Innstillinger.

3.

Klikk på kategorien Utskriftssnarveier.

4.

Velg en eksisterende snarvei som utgangspunkt.

MERK:

Du må alltid velge en snarvei før du

endrer noen av innstillingene til høyre på

skjermen. Hvis du endrer innstillingene og

deretter velger en snarvei, mister du alle

endringene du har gjort.

128

Kapittel 8 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

5.

Velg utskriftsalternativene for den nye snarveien.

6.

Klikk på Lagre som-knappen.

7.

Skriv inn et navn på snarveien, og klikk på

OK.