HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Opprette en lagret jobb med Windows

background image

Opprette en lagret jobb med Windows

1.

Klikk på Skriv utFil-menyen i

programvaren.

2.

Velg produktet, og klikk deretter på

Egenskaper eller Innstillinger.

150

Kapittel 8 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

3.

Klikk på kategorien Jobblagring.

4.

Velg et Jobblagringsmodus-alternativ og

klikk deretter på

OK

-knappen.