HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Gjøre en permanent lagret jobb privat, slik at alle som prøver å skrive den ut, må oppgi en PIN-kode

background image

Gjøre en permanent lagret jobb privat, slik at alle som prøver å skrive den ut, må oppgi en PIN-
kode

MERK:

Dette alternativet er tilgjengelig hvis harddisken (ekstrautstyr) er installert på produktet.

1.

Klikk på Skriv utFil-menyen i programvaren.

2.

Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger.

NOWW

Flere utskriftsoppgaver med Windows

153

background image

3.

Klikk på kategorien Jobblagring.

4.

Klikk på alternativet Lagret jobb eller Personlig jobb i området Jobblagringsmodus.

5.

Klikk på alternativet PIN-kode for å skrive ut i området Gjør jobb til privat, og skriv inn en

firesifret PIN-kode.

MERK:

Hvis du vil skrive ut eller slette jobben, må du oppgi PIN-koden på produktets kontrollpanel.