HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Angi brukernavn for en lagret jobb

background image

Angi brukernavn for en lagret jobb

Følg denne fremgangsmåten for å endre brukernavnet for en lagret jobb.

1.

Klikk på Skriv utFil-menyen i programvaren.

2.

Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger.

3.

Klikk på kategorien Jobblagring.

4.

Velg ønsket jobblagringsmodus.

5.

Klikk på alternativet Brukernavn i området Brukernavn for å bruke Windows'

standardbrukernavn. Hvis du vil angi et annet brukernavn, klikker du på alternativet Eg.def. og

skriver inn navnet.