HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Instruksjoner for strømledning

background image

Instruksjoner for strømledning

Kontroller at strømkilden er riktig for produktets driftsspenning. Driftsspenningen vises på produktetiketten.

Produktet bruker enten 100-127 Vac eller 220-240 Vac og 50/60 Hz.

Koble strømledningen mellom produktet og en jordet stikkontakt.

FORSIKTIG:

For å unngå skader på produktet må du kun bruke strømledningen som følger med

produktet.