HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Samsvarserklæring

background image

Samsvarserklæring

Samværserklæring

ifølge ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1

Produsentens navn:

Hewlett-Packard Company

Samsvarserklæringsnummer: BOISB-0802-03-rel.
1.0

Produsentens adresse:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer at produktet

Produktnavn:

HP LaserJet Enterprise 500 color M551n

HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn

HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh

Forskriftsmessig
modellnummer

2)

BOISB-0802-03

Inkludert:

CF084A – 500-arks innskuff

Produktalternativer:

ALLE

Skriverkassetter:

CE400A, CE400X, CE401A, CE402A, CE403A

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:

SIKKERHET:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-produkt)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - klasse B

1), 3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B1

), 3)

/ ICES-003, 4. utgave

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Strømforbruk:

EU-forskriftsnr. 1275/2008 (gjelder bare produkter i klasse B)

ENERGY STAR®-godkjent i henhold til testmetoden for typisk elektrisitetsforbruk (TEC, Typical Electricity
Consumption) for bildebehandlingsutstyr

Tilleggsopplysninger:

Det erklæres herved at produktet er i samsvar med kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF, lavspenningsdirektivet 2006/95/EF og EuP-
direktivet 2005/32/EF og bærer den tilsvarende CE-merkingen

.

NOWW

Samsvarserklæring

243

background image

Enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens,
og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

1.

Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

2.

Av spesielle hensyn har dette produktet fått et spesielt modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller
produktnummeret/-numrene.

Boise, Idaho, USA

September 2011

Kun forskriftsmessige henvendelser - kontakt:

Kontakt i Europa:

Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (faks: +49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

Kontakt i USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (telefon: 208-396-6000)

244

Tillegg D Spesielle bestemmelser

NOWW