HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Bytte skriverkassett

background image

Bytte skriverkassett

Produktet bruker fire farger og har én skriverkassett for hver farge: svart (K), magenta (M), cyan (C) og

gul (Y).

FORSIKTIG:

Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt

vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.

MERK:

Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte skriverkassetter, på

skriverkassettboksen.

1.

Åpne frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt

åpent.

2.

Ta tak i håndtaket til den brukte skriverkassetten,

og dra den ut.

3.

Lagre den brukte skriverkassetten i en

beskyttelsespose. Du finner informasjon om

hvordan du resirkulerer brukte skriverkassetter,

på skriverkassettboksen.

106

Kapittel 7 Skriverkassetter, toneroppsamlerenheter og annen rekvisita

NOWW

background image

4.

Ta den nye skriverkassetten ut av posen.

5.

Ta tak i hver side av skriverkassetten og fordel

toneren ved å vende skriverkassetten forsiktig

frem og tilbake.

6.

Fjern det oransje beskyttelsesdekselet fra

skriverkassetten.

FORSIKTIG:

Unngå langvarig eksponering

for lys.

FORSIKTIG:

Ikke berør den grønne valsen.

Dette kan skade kassetten.

NOWW

Utskiftingsinstruksjoner

107

background image

7.

Juster skriverkassetten etter sporet, og skyv

skriverkassetten inn til den klikker på plass.

8.

Lukk frontdekselet.