HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Rekvisitainformasjon

background image

Rekvisitainformasjon

Farge

Skriverkassettnummer

Delenummer

Ny svart skriverkassett med standard
kapasitet

507A

CE400A

Ny svart skriverkassett med høy kapasitet 507X

CE400X

Ny skriverkassett, cyan

507A

CE401A

Ny skriverkassett, gul

507A

CE402A

Ny skriverkassett, magenta

507A

CE403A

Miljøegenskaper: Resirkuler skriverkassetter ved å følge retur- og resirkuleringsprogrammet til

HP Planet Partners.

Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisita, kan du gå til

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gå til

www.hp.com/support/

lj500colorM551_manuals

hvis du vil ha den nyeste rekvisitainformasjonen.

NOWW

Rekvisitainformasjon

101