HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Toneroppsamlerenheten er nesten full

background image

Toneroppsamlerenheten er nesten full

Beskrivelse

Toneroppsamlerenheten er nesten full. Denne tilstanden kan sammenlignes med når gjenværende levetid

for rekvisitaenheten begynner å nærme seg slutten. Den faktiske levetiden til rekvisitaenheten kan variere.

Du trenger ikke skifte toneroppsamlerenheten med én gang.

Anbefalt handling

Du trenger ikke gjøre noe for å fortsette. Vurder å bestille en ny toneroppsamlerenhet.

NOWW

Løse problemer med rekvisita

121

background image

122

Kapittel 7 Skriverkassetter, toneroppsamlerenheter og annen rekvisita

NOWW