HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Svært lite i gul kassett

background image

Svært lite i gul kassett

Beskrivelse

Skriverkassetten har nådd slutten av den beregnede levetiden.

Utskriftskvalitet kan bli dårlig. Skift ut skriverkassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.

Anbefalt handling

Hvis du vil sikre en optimal utskriftskvalitet, anbefaler HP at du skifter ut skriverkassetten på dette

tidspunktet. Du trenger ikke skifte skriverkassetten med én gang hvis utskriftskvaliteten fremdeles er

tilfredsstillende. Den faktiske levetiden til skriverkassetten kan variere.

Når nivået for en HP-skriverkassett er ”svært lite”, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium

Protection for den aktuelle skriverkassetten. Når du velger å fortsette å skrive ut etter at skriverkassetten

har nådd den laveste terskelverdien, blir ingen utskriftsfeil eller skriverkassettfeil sett på som mangler i

materialer eller arbeidsutførelse i skriverkassetten i henhold til HPs garanti for skriverkassetter.