HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Bytt toneroppsamlerenhet

background image

Bytt toneroppsamlerenhet

Beskrivelse

Produktet angir når en toneroppsamlerenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden. Den faktiske

gjenværende levetiden kan være en annen enn den beregnede. Det er best å erstatte

toneroppsamlerenheten innen to uker etter at meldingen ble vist, for å unngå overfylling og mulig søl fra

toneren. Når en toneroppsamlerenhet har nådd slutten av den omtrentlige levetiden, gjelder ikke lenger

HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den toneroppsamlerenheten.

Anbefalt handling

Bytt toneroppsamlerenheten.

Hvis du vil at toneroppsamlerenheten skal brukes etter at den beregnede kapasiteten er nådd, konfigurerer
du produktet slik at det fortsetter å skrive ut, ved hjelp av Håndtere rekvisita-menyen. Dette alternativet

anbefales ikke, siden du da risikerer at toneroppsamlerenheten blir overfylt, noe som kan føre til at

produktet trenger service.

Bytt toneroppsamlerenhet

Beskrivelse

Produktet angir når en toneroppsamlerenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden. Den faktiske

gjenværende levetiden kan være en annen enn den beregnede. Det er best å erstatte

toneroppsamlerenheten innen to uker etter at meldingen ble vist, for å unngå overfylling og mulig søl fra

toneren. Når en toneroppsamlerenhet har nådd slutten av den omtrentlige levetiden, gjelder ikke lenger

HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den toneroppsamlerenheten.

Anbefalt handling

Bytt toneroppsamlerenheten.

Hvis du vil at toneroppsamlerenheten skal brukes etter at den beregnede kapasiteten er nådd, konfigurerer

du produktet slik at det fortsetter å skrive ut, ved hjelp av Håndtere rekvisita-menyen. Dette alternativet

anbefales ikke, siden du da risikerer at toneroppsamlerenheten blir overfylt, noe som kan føre til at

produktet trenger service.

114

Kapittel 7 Skriverkassetter, toneroppsamlerenheter og annen rekvisita

NOWW