HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Resirkulere rekvisita

background image

Resirkulere rekvisita

Hvis du vil resirkulere en ekte HP–skriverkassett, legger du den brukte skriverkassetten i esken som den

nye kassetten lå i. Bruk den medfølgende returetiketten, og send de brukte rekvisitaene til HP for

resirkulering. Hvis du vil ha fullstendig informasjon, kan du se resirkuleringsveiledningen som følger med

all ny HP-rekvisita.