HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Fysiske spesifikasjoner

background image

Fysiske spesifikasjoner

Tabell C-1

Produktdimensjoner

Produkt

Høyde

Dybde

Bredde

Vekt

HP LaserJet Enterprise 500 color
M551n

389 mm

489 mm

514 mm

36,5 kg

HP LaserJet Enterprise 500 color
M551dn

408 mm

489 mm

514 mm

37 kg

HP LaserJet Enterprise 500 color
M551xh

575 mm

489 mm

514 mm

44,6 kg

Tabell C-2

Produktdimensjoner, med alle dører og skuffer helt åpne

Produkt

Høyde

Dybde

Bredde

HP LaserJet Enterprise 500 color M551n

389 mm

804 mm

824 mm

HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn

408 mm

804 mm

824 mm

HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh

575 mm

804 mm

824 mm

234

Tillegg C Produktspesifikasjoner

NOWW

background image

Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og
lydutslipp

Se

www.hp.com/go/lj500colorM551_regulatory

for gjeldende informasjon.

FORSIKTIG:

Strømkravene er basert på landet/regionen der produktet selges. Ikke endre

driftsspenningene. Dette vil skade produktet og gjøre produktgarantien ugyldig.

NOWW